Postęp budowy na dzień 28.04.2020

1 etap inwestycji: trwają testy wszystkich urządzeń znajdujących się w budynku oraz ostatnie prace kosmetyczne.2 etap inwestycji: kontynuowane są prace przy posadzkach, ustawiono rusztowanie do elewacji.